UNEDassisL’Acreditació UNEDasiss és un certificat digital que permet a l’alumne participar en els procesos d’admissió a la universitat a Espanya i que consisteix en la valoració d’expedients acadèmics obtinguts en sistemes educatius internacionals d’una manera homogènia i regulada. 

Els alumnes han de demanar, una vegada aprovat el Batxillerat, la credencial de l'UNED (es el document que acredita que la prova externa de Batxibac que han realitzat equival a la fase d'accés de la PBAU).
La sol·licitud d’acreditació es realitza des del centre, de manera electrònica i a través de la web UNEDasiss.
Hi ha universitats que no admeten l’acreditació UNEDasiss per a l’admissió a la seva universitat o per a determinats estudiants. Per tant, s’ha de consultar prèviament a la universitat en la que vol iniciar estudis si le servirà l’acreditació UNEDasiss.

Publicacions populars

Matèries