Accés a la Universitat


L’alumnat que obté la doble titulació pot accedir a la universitat espanyola fent valer el Títol de Batxiller o el Diplôme du Baccalauréat.
També poden accedir a la universitat francesa directament, en les mateixes condicions que un estudiant procedent del sistema educatiu francés (amb el Diplôme du Baccalauréat) o de l’espanyol (amb el Títol de Batxiller), i es pot acollir als beneficis que el sistema francés concedeix als aspirants que hagin cursat estudis bilingües (beques d’estudis, de menjador, de llibres, residència….).

A Espanya, podrá anar a la Universitat per diverses vies:

Amb el Títol de Baccalauréat
Com a màxim 10 punts
Sense fer les PBAU (Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat). D’aquesta manera entrarà amb la nota final de la doble titulació. És a dir, amb accés directe (amb un màxim de 10 punts, 70% de batxillerat i 30% de la prova externa) i ho farà com alumne estranger en terminis diferents.
Com a màxim 14 punts
Presentant-se a la fase d’admissió de les PBAU, Nota del títol de Baccalauréat (10 punts) en aquest cas, per pujar nota (com a màxim 4 punts).
Amb el Títol de Batxiller
Com a màxim 10 punts
Presentant-se a les PBAU, fase d’accés, encara que poden no examinar-se d’Ha d’Espanya ni de 1a llengua estrangera (si varen aprobar la prova externa), ja que poden optar per quedar-se amb aquesta nota de l’examen. En aquest cas, la nota final se configura amb un 60% de la nota del batxibac i un 40% de les PBAU.
Com a màxim 14 punts
Presentant-se a la fase d’accés (10 punts) i a la d’admissió (4 punts), com qualsevol altre alumne del sistema espanyol.

Publicacions populars

Matèries