Com sé si puc estudiar Batxibac?


A més de tenir interès en participar al programa, capacitat d'estudi i compromís personal, hi ha diferents opcions per poder estudiar el Batxibac:

·      Demostrant un nivell bàsic de francés, equivalent al nivell B1 de francés (Marc Europeu de Referència per a les llengües)
·       Havent estudiat francés i alguna matèria no lingüística en francés a l’ESO
·       Acreditant amb una prova interna al centre, el nivell que es requereix
·       Procedir d’una escola francòfona

Publicacions populars

Matèries