Què és el curriculum mixt?


Mitjançant el curriculum mixt, que suposa un terç de l’horari setmanal de l’alumne, s’incorporen a cada curs els continguts que es consideren esencials per al coneixement de la lengua, cultura i Història de França. D’aquesta manera, l’alumnat batxibac, pot obtenir en finalitzar, el Títol de Batxiller espanyol i el Diplôme du Baccalauréat francés.
Cursar un currículum mixt suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries de Llengua i literatura franceses i Història de França. Dóna accés als alumnes a l’ensenyament superior tant francès com espanyol. És un projecte obert a tots els alumnes de Mallorca que vulguin viure una nova experiència educativa que enriqueixi el seu recorregut acadèmic i a la vegada els serveixi per millorar el seu domini de la llengua francesa, a més d’aportar valor afegit al seu Curriculum Vitae.
El present curs 2019-20 sortirà la sisena promoció de Batxibac de l’IES Bendinat i per tant de les Illes Balears, ja que som l’únic centre que l’imparteix. Varem iniciar aquest nou camí al llunyà curs escolar 2013-14. Cal destacar que es pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Publicacions populars

Matèries