Batxibac (doble titulació batxiller - baccalauréat)Batxibac, és un programa de doble titulació Batxiller/Baccalauréat que permet a l’alumnat aconseguir simultàniament el Títol de Batxiller espanyol i el Diplôme du Baccalauréat francés. Batxibac neix a l’empar de l’Acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de la República Francesa relatiu a la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat, fet «ad referendum» a París el 10 de gener de 2008, i permet a l’alumnat, en virtud de la doble titulació, accedir als estudis superiors i a la formació i activitat professional d’ambdos països en condicions avantatjoses.
El Bachibac se diferència de la gran majoria de projectes educatius, tipus AICLE, en que no és ensenyament bilingüe, sino estrictament monolingüe en llengua extrangera. Per aconseguir la doble titulació es necesari superar una prova externa en el centre i que, a la part escrita, té un calendari i preguntes comunes per a tot el territori nacional.

Publicacions populars

Matèries